Juan Roberto

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Juan Roberto
Địa điểm Extremadura
Người dùng kể từ Tháng 10. 25, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 3 out of 5 stars

it is incompatible with Thunderbird 86 :-(

This user has a previous review of this add-on.

Enigmail

Rated 3 out of 5 stars

It's not compatible with Thunderbird 76

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.6).  This user has a previous review of this add-on.

TbSync

Rated 5 out of 5 stars

Una maravilla para tener contactos y calendario sincronizado con varias cuentas y fantástica integración gracias al complemento de CalDAV

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.10). 

Enigmail

Rated 5 out of 5 stars

Muy buen complemento para mantener la seguridad

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.2). 

Google España

Rated 5 out of 5 stars

Dark Fox

Rated 4 out of 5 stars