GGamapIDF

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên GGamapIDF
Người dùng kể từ Tháng bảy 24, 2018
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Lightning

Rated 2 out of 5 stars

work fine with 2 caldav but the third one doesn't work at all (password never asked)
I've asked for help but no response for 3 weeks now
https://groups.google.com/forum/#!topic/mozilla.support.calendar/X2vVWBKUItE

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (5.4). 

LightningButton

Rated 5 out of 5 stars

Soooooooo happy to have a button to convert an e-mail to an event :o)
thank you !

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.5.5).