Dugite-Code

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Dugite-Code
Trang chủ https://peekread.info
Người dùng kể từ Tháng 8. 8, 2018
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

LookOut (fix version) Bắt buộc khởi động lại

LookOut is a plugin which allows Thunderbird to interface with Microsoft's mail tools by decoding metadata and attachments encapsulated/embedded in a TNEF encoded attachment (aka winmail.dat).
Support: Thunderbird and SeaMonkey

Rated 4 out of 5 stars (26)
62.859 người dùng62.859 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.