Dugite-Code

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Dugite-Code
Trang chủ https://peekread.info
Người dùng kể từ Tháng 8. 8, 2018
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

LookOut (fix version) Bắt buộc khởi động lại

LookOut is a plugin which allows Thunderbird to interface with Microsoft's mail tools by decoding metadata and attachments encapsulated/embedded in a TNEF encoded attachment (aka winmail.dat).
Support: Thunderbird and SeaMonkey

Rated 4 out of 5 stars (54)
137.614 người dùng137.614 người dùng

Đánh giá Của tôi

MRC Compose

Rated 4 out of 5 stars

Great add-on with a few small issues. The To field dosn't expand with Thunderbird 60 so when you get the to many email's us Bcc instead warning you can no longer edit the text. Autocomplete doesn't play with CardBook, will only search the default collected addresses.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.9.0).