Erroll

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Erroll
Người dùng kể từ Tháng 8. 18, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

NewScrollbars [Tb 10-56] (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

I have no idea what part of my gnome desktop was making the scroll bars in Firefox (only) disappear but this restores them quite nicely.