CantoFish

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên CantoFish
Người dùng kể từ Tháng 2. 2, 2009
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

CantoFish Bắt buộc khởi động lại

CantoFish is a popup Cantonese-English dictionary for Firefox. It contains over 200,000 entries and works with both traditional and simplified Chinese characters. The Yale and Jyutping romanization systems are supported, as well as Mandarin pinyin.

Rated 5 out of 5 stars (29)
0 người dùng0 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.