Mariko D. Crume-Malsam

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mariko D. Crume-Malsam
Người dùng kể từ Tháng 9. 24, 2017
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

NewScrollbars [Tb 10-56] (discontinued)

Rated 5 out of 5 stars

I love this theme. but it won't let me use it on the updated firefox.

Color Transform

Rated 5 out of 5 stars

I love this app. but it won't let me use it on the updated firefox.

Colorific

Rated 5 out of 5 stars

I love this app. but it won't let me use it on the updated firefox.