BenLundMaine

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên BenLundMaine
Người dùng kể từ Tháng 1. 15, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Edit Email Subject

Rated 5 out of 5 stars

Tremendous--the much-missed functionality is back. I'll figure out how to make a contribution. Thanks very much.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.3). 

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 5 out of 5 stars

Sadly, the suggestion for Header Tools Lite may work for older TB, but not for the current version. I've contributed in the hopes of an update of this great add-on, and I hope that others will do so.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.1).  This user has a previous review of this add-on.

EditEmailSubject (Edit email Subject)

Rated 5 out of 5 stars

I've just donated in the hope that you will update for TB 68.4. Merci bien!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.1).