nope

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên nope
Địa điểm nah
Nghề nghiệp nothing
Người dùng kể từ Tháng 12. 7, 2020
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

TbSync

Rated 5 out of 5 stars

Took me 10 minutes to setup GMX, o365 and Google (unfortunately discontinued support). Only one Add-On to support all this providers - how good is that!?!
Keep up the great work and reconsider supporting google interfaces.
Thanks!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19).