A-tak

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên A-tak
Địa điểm Japan
Trang chủ https://a-tak.com
Người dùng kể từ Tháng 2. 2, 2020
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 2 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

POPFile Jump

POPFileのリンク(x-popfile-linkヘッダーのURL)を開く拡張機能です。PopFileの振り分け機能の学習を直すときに便利です。

インストールするとツールバーにPOPFile Jumpのボタンが表示されるので、メールを選択してボタンを押してください。

POPFile:
http://getpopfile.org/docs/jp

Chưa được xếp hạng
18 người dùng18 người dùng

AutoBucket

This is an extension function that classifies emails into multiple buckets using AI(the Bayesian filter) and tags them.

Rated 3 out of 5 stars (4)
66 người dùng66 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.