Rated 5 out of 5 stars

Very good, Valencian language !!! (not cataloniano language)

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.1).