Rated 5 out of 5 stars

Very good translation. I think it's very usefull.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.0).