Rated 5 out of 5 stars

Nice one... Please make it available for chrome too...

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.3).