Rated 5 out of 5 stars

This is an essential add-on to work with Exchange calendar.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19).