Corector ortografic pentru limba română Lược sử Phiên bản

15 phiên bản15 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 1.14.1webext 1.1 MiB

Phiên bản 1.14 1.1 MiB

Phiên bản 1.13 1.2 MiB

Phiên bản 1.12 1.1 MiB

Phiên bản 1.11 2.2 MiB

Phiên bản 1.10 2.2 MiB

Phiên bản 1.9 2.1 MiB

Phiên bản 1.8 2.0 MiB

Phiên bản 1.7 2.0 MiB

Phiên bản 1.6 2.0 MiB

Phiên bản 1.5 1.5 MiB

Phiên bản 1.4 1.5 MiB

Phiên bản 1.3 1.1 MiB

Phiên bản 1.2 1.1 MiB

Phiên bản 1.1 994.0 KiB