Rated 5 out of 5 stars

Nice.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.8).