Rated 5 out of 5 stars

Makes the calendar really useable

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.5.3).