Rated 5 out of 5 stars

Wonderful! Just what everyone needs to go back to Thunderbird without tabs!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0).