Icelandic Dictionary Lược sử Phiên bản

7 phiên bản7 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 1.3.2-typefix.1webext 653.1 KiB

Phiên bản 1.3.2-typefix 566.0 KiB

Supported versions update

Phiên bản 1.3.1-typefix 655.5 KiB

Phiên bản 1.3 655.0 KiB

Phiên bản 1.2 654.0 KiB

Phiên bản 1.1 654.0 KiB

Firefox 3.0, thunderbird 3.0 and SeaMoneky compatability extended

Phiên bản 1.0.1 654.0 KiB