Rated 5 out of 5 stars

Great add-on! Fill an important "gap" on Thunderbird.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.6.5).