Rated 5 out of 5 stars

best

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (20180409). 

Rated 5 out of 5 stars

Danke für dieses super Addon! Nutze es für Thunderbird

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (20170912). 

Rated 5 out of 5 stars

Danke für das Jahrelange Pflegen des Wörterbuchs und auch dieses Addon!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (20160430). 

Rated 5 out of 5 stars

danke für igerman98 und diese mozilla addons!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (20090905). 

Rated 5 out of 5 stars

Danke, danke, danke!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (20090611).