Rated 1 out of 5 stars

მადლობა რომ რაღაც არის მაგრამ ... საშინელებაა, მგონი მხოლოდ 10% ქართული სიტყვების არის მხოლოდ აქ

Rated 5 out of 5 stars

მშვენიერია! დიდი მადლობა!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.0.20.rga210).