Rated 1 out of 5 stars

Not compatible with TB 3.0.1 (WinXP).

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.0.5.1).