Rated 5 out of 5 stars

100% compatibile con Thunderbird 3.0.4 da Linux.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.1).