Rated 1 out of 5 stars

Purtroppo non è compatibile con Thunderbird Beta 65.0b1.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (5.0.0).