Rated 4 out of 5 stars

It would be better if it didn't show the default photo for users without photo.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.0).