Rated 5 out of 5 stars

Does exactly what it's designed to do. Replaces Display Contact Photo.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.12).