Rated 5 out of 5 stars

Small and lightweighted, but it works with Tb 24.0.1. Fine!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.11).