Rated 5 out of 5 stars

Very nice add-on that makes reading and writing email a more personal experience.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.11).