Rated 5 out of 5 stars

tot, chua cap nhat cho firefox moi

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (*.5.7.0). 

Đáng tiếc, Firefox 57 trở lên không còn tương thích với các tiện ích nâng cao như AVIM. Xin vui lòng theo dõi tiến trình viết lại AVIM như một WebExtension tại https://github.com/1ec5/avim/issues/141. Cám ơn sự kiên nhẫn của bạn!