Itagaki Fumihiko

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Itagaki Fumihiko
Trang chủ https://itagaki.eek.jp/
Người dùng kể từ Tháng 9. 27, 2020
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Manually sort folders

This extension allows you to manually sort (order) your folders in the folder pane of Thunderbird or automatically sort them, but in a better way. This extension also allows you to re-order accounts in the folder pane.

Rated 4 out of 5 stars (621)
15.260 người dùng15.260 người dùng

DeepL翻訳

選択テキストをDeepLで翻訳

Rated 4 out of 5 stars (13)
10.490 người dùng10.490 người dùng

Manually sort folders for SeaMonkey Bắt buộc khởi động lại

This extension allows you to manually sort (order) your folders in the folder pane of SeaMonkey Mail or automatically sort them, but in a better way. This extension also allows you to re-order accounts in the folder pane.

Chưa được xếp hạng
19 người dùng19 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.