Pywalfox versionshistorik

4 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 2.0.6 32.2 KiB Fungerar med Thunderbird 60.0 och senare

This update adds support for the new theme mode commands in the native application. You can find more info about this here: https://github.com/Frewacom/pywalfox-native/releases/tag/v2.7.1.

If you want to use this new feature, you must also update the native application to version >= 2.7.1.

Version 2.0.5 32.1 KiB Fungerar med Thunderbird 60.0 och senare

Version 2.0.4 28.6 KiB Fungerar med Thunderbird 60.0 och senare

- Accessibility improvements in the Settings page (highlight the selected button/link when using tab)
- Updated text on update page
- Bumped the minimum required version of the Pywalfox native messaging application

Version 2.0.3 28.5 KiB Fungerar med Thunderbird 60.0 och senare