Deutsches Wörterbuch (Schweiz) versionshistorik

8 versioner

Var försiktig med gamla versioner!

Dessa versioner visas för referens och teständamål. Du bör alltid använda den senaste versionen av ett tillägg.

Version 2.0.6 329.5 KiB

Version 2.0.5 324.9 KiB

Version 2.0.4 320.5 KiB

Version 2.0.3 317.5 KiB

Version 2.0.2 308.0 KiB

Version 2.0.1 307.0 KiB

Version 2.0 316.0 KiB

Version 1.0 347.0 KiB