História verzií lightningWeather

7 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 0.5.0 2.6 MiB Funguje s Thunderbird 45.* - 60.*

remove broken support for Yahoo Weather API and Geocoder API.

Verzia 0.4.0 2.6 MiB Funguje s Thunderbird 45.* - 60.*

add support for Thunderbird 60.*

Verzia 0.3.2 2.6 MiB Funguje s Thunderbird 31.0 - 52.*

fix a bug that led to a blockage by openweathermap

Verzia 0.3.1 2.6 MiB Funguje s Thunderbird 31.0 - 52.*

v0.3.1
- hide forecast if it is older than 24hr
- fix bug when setting unit in preferences on Windows
- workaround bug in Lightning 5.4 (Thunderbird 52)

Verzia 0.2.1 2.5 MiB Funguje s Thunderbird 31.0 - 45.*

bugfix and typo

Verzia 0.2 2.5 MiB Funguje s Thunderbird 1.5 - 45.*

add preference for temperature unit (C/F)

Verzia 0.1b 2.5 MiB Funguje s Thunderbird 1.5 - 45.*