História verzií InfoNotary Configurator for Mozilla

13 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 1.4.10 47.3 KiB Funguje s Firefox pre Android 24.0 - 56.*, Firefox 24.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0a - 2.53, Thunderbird 24.0 - 56.*

Verzia 1.4.9 41.7 KiB Funguje s Firefox pre Android 24.0 - 56.*, Firefox 24.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0a - 2.49, Thunderbird 24.0 - 52.0

Verzia 1.4.8 41.8 KiB Funguje s Firefox pre Android 24.0 - 48.0, Firefox 24.0 - 51.*, SeaMonkey 2.21 - 2.46.*, Thunderbird 24.0 - 48.0

Verzia 1.4.7 36.5 KiB Funguje s Firefox pre Android 11.0 - 48.0, Firefox 1.5 - 48.0, SeaMonkey 2.0a - 2.45, Thunderbird 1.5 - 48.0

Restored certificate test function, that was lost after Firefox 35.

Verzia 1.4.6.1-signed 36.0 KiB Funguje s Firefox pre Android 11.0 - 39.0, Firefox 1.5 - 46.*, SeaMonkey 2.0a - 2.36, Thunderbird 1.5 - 39.0

Verzia 1.4.5.1-signed 35.9 KiB Funguje s Firefox pre Android 11.0 - 37.0, Firefox 1.5 - 38.*, SeaMonkey 2.0a - 2.34, Thunderbird 1.5 - 37.0

Fixed certificate chain installation on Firefox 33.
Fixed bugs.

Verzia 1.4.4.1-signed 35.8 KiB Funguje s Firefox 1.5 - 36.*, SeaMonkey 2.0a - 2.29, Thunderbird 1.5 - 32.0

Spupport for Firefox 29.

Verzia 1.4.3.1-signed 35.7 KiB Funguje s Firefox 1.5 - 26.*, SeaMonkey 2.0a - 2.21.*, Thunderbird 1.5 - 24.*

Verzia 1.4.2.1-signed 35.0 KiB Funguje s Firefox 1.5 - 24.*, SeaMonkey 2.0a - 2.14.*, Thunderbird 1.5 - 24.*

Added support for Fennec.
Small usability improvements.

Verzia 1.4.1.1-signed 35.0 KiB Funguje s Firefox 1.5 - 17.*, SeaMonkey 2.0a - 2.12, Thunderbird 1.5 - 17.*

Small fixes in PKCS#11 libraries search.

Verzia 1.3.6.1-signed 35.0 KiB Funguje s Firefox 1.5 - 15.*, SeaMonkey 2.0a - 2.6.*, Thunderbird 1.5 - 15.*

Added Swedish translation, thanks to Mikael Hiort af Ornäs.
Updated Bulgarian translation.

Verzia 1.3.5.1-signed 34.0 KiB Funguje s Firefox 1.5 - 5.*, SeaMonkey 2.0a - 2.2a1pre, Thunderbird 1.5 - 3.3a4pre

Added support for alpha versions of Firefox, Thunderbird and SeaMonkey.
Мinor interface improvements.

Verzia 1.3.4.1-signed 34.0 KiB Funguje s Firefox 1.5 - 5.*, SeaMonkey 2.0 - 2.1b2, Thunderbird 1.5 - 3.2a1pre

Remove old opensc module after onepin module is installed.