História verzií IMAP Received Date

6 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 2.0.6 5.1 KiB Funguje s Thunderbird 68.0a1 - 71.*

Remove Kickstarter campaign pop-up, since the campaign has succeeded and is almost over.

Verzia 2.0.5 27.5 KiB Funguje s Thunderbird 68.0a1 - 71.*

Translation updates.

Verzia 2.0.2 4.6 KiB Funguje s Thunderbird 68.0a1 - 71.*

More Thunderbird 68 changes. TB builds prior to 2019-05-20 will no longer work.

Verzia 2.0.1 4.8 KiB Funguje s SeaMonkey 2.9 - 2.59, Thunderbird 60.0 - 68.0a1

FIx the "minversion" setting in the install configuration file. I forgot you can't use wildcard version number in the minimum version setting.

Remove a debug log message.

Verzia 1.0.1 5.2 KiB Funguje s SeaMonkey 2.9 - 2.59, Thunderbird 3.0a1 - 60.*

Bump compatibility in XPI file to make installation easier.

Verzia 1.0 5.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.9 - 2.59, Thunderbird 3.0a1 - 60.*