História verzií Events spanning multiple days

1 verzia

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 0.7.2 5.9 KiB Funguje s Thunderbird 24.0 - 52.*