NewsFox 1.0.9.4.1

Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Doplnok NewsFox vyžaduje pred inštaláciou odsúhlasenie nasledujúcej licenčnej zmluvy:

Rozšírenie je dostupné pod MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1 licenciou

Späť na NewsFox…