História verzií MicroMonkey

2 verzie

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 2.0.27 754.4 KiB Funguje s SeaMonkey 2.1 - 2.36

Updated to SeaMonkey 2.33.1 (release), but should be compatible upto 2.36 (nightly).
Contains all fixes from FF and TB updates (2.0.27)
Extended styling for Chatzilla
Improved handling of toolbarbutton icon/text modes
Added support for Reminderfox
And a great many other small fixes and improvements.

Verzia 2.0.23 806.0 KiB Funguje s SeaMonkey 2.1 - 2.36