História verzií Lightning

72 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 71.0b4 4.9 MiB Funguje s Thunderbird 71.0 - 71.*

Verzia 71.0b3 4.9 MiB Funguje s Thunderbird 71.0 - 71.*

Verzia 68.2.1 4.9 MiB Funguje s Thunderbird 68.2.1 - 68.*

Verzia 71.0b2 4.9 MiB Funguje s Thunderbird 71.0 - 71.*

Verzia 68.2.0 7.9 MiB Funguje s Thunderbird 68.2.0 - 68.*

Verzia 68.1.2 4.9 MiB Funguje s Thunderbird 68.1.2 - 68.*

Verzia 70.0b3 4.9 MiB Funguje s Thunderbird 70.0 - 70.*

Verzia 68.0 5.2 MiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 68.*

Verzia 68.0b6 5.2 MiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 68.*

Verzia 6.2.5 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.5 - 60.*

Verzia 6.2.4 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.4 - 60.*

Verzia 6.2.3.3 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.3.3 - 60.*

Verzia 6.2.3.2 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.3.2 - 60.*

Verzia 6.2.3.1 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.3.1 - 60.*

Verzia 6.2.3 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.3 - 60.*

Verzia 6.2.2.1 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.2.1 - 60.*

Verzia 6.2 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.0 - 60.*

Verzia 5.4 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.49 - 2.49.*, Thunderbird 52.0 - 52.*

Verzia 4.7.8 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.8.0 - 45.*

Verzia 4.7.7 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.7.0 - 45.*

Verzia 4.7.6 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.6.0 - 45.*

Verzia 4.7.5 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.5.0 - 45.*

Verzia 4.7.4 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Verzia 4.7.3 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Verzia 4.7.2 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.2.0 - 45.*

Verzia 4.7.1 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.1.0 - 45.*

Verzia 4.7 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Verzia 4.0.5.2 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 4.0.4.1 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 4.0.3.1 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.3.0 - 38.*