História verzií Lightning

65 verzií

Opatrne so starými verziami!

Tieto verzie sú zobrazené na ukážku a testovacie účely. Vždy by ste mali používať najnovšiu verziu tohto doplnku.

Verzia 68.0 5.2 MiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 68.*

Verzia 68.0b6 5.2 MiB Funguje s Thunderbird 68.0 - 68.*

Verzia 6.2.5 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.5 - 60.*

Verzia 6.2.4 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.4 - 60.*

Verzia 6.2.3.3 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.3.3 - 60.*

Verzia 6.2.3.2 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.3.2 - 60.*

Verzia 6.2.3.1 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.3.1 - 60.*

Verzia 6.2.3 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.3 - 60.*

Verzia 6.2.2.1 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.2.1 - 60.*

Verzia 6.2 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.57 - 2.57.*, Thunderbird 60.0 - 60.*

Verzia 5.4 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.49 - 2.49.*, Thunderbird 52.0 - 52.*

Verzia 4.7.8 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.8.0 - 45.*

Verzia 4.7.7 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.7.0 - 45.*

Verzia 4.7.6 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.6.0 - 45.*

Verzia 4.7.5 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.5.0 - 45.*

Verzia 4.7.4 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Verzia 4.7.3 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Verzia 4.7.2 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.2.0 - 45.*

Verzia 4.7.1 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.1.0 - 45.*

Verzia 4.7 4.7 MiB Funguje s SeaMonkey 2.42 - 2.42.*, Thunderbird 45.0 - 45.*

Verzia 4.0.5.2 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 4.0.4.1 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 4.0.3.1 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.3.0 - 38.*

Verzia 4.0.2.1 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 4.0.2 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 4.0.1.2 6.4 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 4.0.1 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 4.0.0.1 6.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.35 - 2.35.*, Thunderbird 38.0 - 38.*

Verzia 3.3.3 4.3 MiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.28.*, Thunderbird 31.0 - 31.*

* Added locales cy, fi, pt-BR, tr.

Verzia 3.3.2 4.1 MiB Funguje s SeaMonkey 2.28 - 2.28.*, Thunderbird 31.0 - 31.*

* Fixed locales that went missing in Lightning 3.3.1
* Added gd and lt locales.