Рейтинг 4 из 5 звёзд

This has been my Add-On for years and years. I love it.

Рейтинг 3 из 5 звёзд

Pretty Nice

Рейтинг 5 из 5 звёзд

Very nice :)

Рейтинг 5 из 5 звёзд

Very pleasing to the eyes!

Рейтинг 4 из 5 звёзд

Good màu sắc vừa phải nhã, ok

Этот пользователь ранее оставил 1 отзыв на это дополнение.

Рейтинг 5 из 5 звёзд

tôi đang dùng giao diện này và tôi hài lòng về nó. đơn giản, nhẹ nhàng, đẹp mắt.. tôi rất thích!! thanks Firefox much..

Рейтинг 5 из 5 звёзд

Nice looking FF with this one!

Рейтинг 5 из 5 звёзд

Combinación de colores acertada

Рейтинг 5 из 5 звёзд

As Ste11a said, looks fantastic on the FF Beta.

Рейтинг 5 из 5 звёзд

Beautiful on Firefox 4 Beta!

Рейтинг 5 из 5 звёзд

Heel mooi