Ícone de Dicionário Vietnamita

Dicionário Vietnamita 2.2.0.1webext

por Minh Nguyễn, capiscuas

Kiểm tra chính tả tiếng Việt dùng danh sách từ dựa trên dự án Free Vietnamese Dictionary Project của Hồ Ngọc Đức.
————
Enables spell checking in Vietnamese with a wordlist based on Hồ Ngọc Đức’s Free Vietnamese Dictionary Project.