Ícone de Classic Firǝfox theme for SeaMonkey

Classic Firǝfox theme for SeaMonkey 0.0.20 Requer reinicialização

por artam

Classic legacy Firǝfox based theme for SeaMonkey 2.x