TbSync — historia wersji

22 wersje

Zachowaj ostrożność, gdy używasz nieaktualnych wersji!

Wersje te są wyświetlane w celach informacyjnych i testowych. Używaj zawsze najnowszych wersji danego dodatku.

Wersja 2.21 284.7 KiB Działa z Thunderbird 78.7.0 i późniejsze

Wersja 2.20 282.2 KiB Działa z Thunderbird 78.0 i późniejsze

Wersja 2.19 278.6 KiB Działa z Thunderbird 78.0 i późniejsze

Wersja 2.18 277.5 KiB Działa z Thunderbird 78.0 i późniejsze

Wersja 2.12 270.6 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

Wersja 2.11 270.5 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

- locale updates
- add option to pause autosync for some time
- better photo handling

Wersja 2.10 270.2 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

Wersja 2.9 270.1 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

Wersja 2.8 270.1 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

New locales and lots of bugfixes.

Wersja 2.7 268.5 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

Wersja 2.6 268.5 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

Wersja 2.5 268.5 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

Wersja 2.4 246.4 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

Wersja 2.3 244.4 KiB Działa z Thunderbird 68.0 - 69.*

Version for Thunderbird 68/69.

Wersja 1.7.0.2 230.9 KiB Działa z Thunderbird 60.0 - 61.*

Wersja 1.7.0.1 228.1 KiB Działa z Thunderbird 60.0 - 61.*

Adding info banner about Thunderbird 68 update

Wersja 1.7 226.5 KiB Działa z Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- fix card being ignored after being moved between address books
- UI glitch if gContactSync is installed

Wersja 1.6 226.4 KiB Działa z Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- removed UI glitches during enable/disable of the add-on

new features:
- add email address autocomplete to lightning invite attendee dialog
- use provider icons also in the dropdown of the NewCardDialog

It is recommended, to sync all your TbSync accounts and than disable and re-enable all your TbSync accounts, to activate all new fatures.

Wersja 1.5 226.1 KiB Działa z Thunderbird 60.0 - 61.*

new features:
- allow to access error log via UI
- use provider icons for address books in Tb address book (instead of the book icon)

Wersja 1.3 225.8 KiB Działa z Thunderbird 60.0 - 61.*

Wersja 1.2 225.7 KiB Działa z Thunderbird 60.0 - 61.*

Wersja 1.1 224.0 KiB Działa z Thunderbird 60.0 - 61.*