Ikona SubSwitch

SubSwitch 0.9.39 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Tomasz Krajewski

Uprość kategoryzowanie wiadomości - będzie łatwiej Tobie i innym zarządzać pocztą. Zbuduj listę prefiksów dla Twoich maili, pozwól też aby SubSwitch sam je rozpoznawał. Podczas pisania wstaw prefiks do tytułu korzystając z Twojego zbioru.