Ikona random(signature)

random(signature) 1.6.1 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Ingo Oppermann

Updates a given signature file in regular intervals.

Ten dodatek został oznaczony jako eksperymentalny przez jego autorów