Ikona Mail Redirect

Mail Redirect 0.10.9 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Onno Ekker, Pawel Krzesniak

Rozszerzenie umożliwia przekierowanie wiadomości do innych adresatów.