Ikona Replace Quotation Marks

Replace Quotation Marks 0.1.1.1-signed.1-signed Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Internauta1024A

Replace quotation marks from " ", ' ' to „ ” , ‚’ in text areas.

Ten dodatek został oznaczony jako eksperymentalny przez jego autorów