NewsFox 1.0.9.4.1

Licencja użytkownika

Przed kontynuowaniem instalacji dodatku NewsFox wymagane jest zaakceptowanie warunków poniższej licencji użytkownika (EULA).

Rozszerzenie jest zrealizowane w oparciu o licencję MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1.

Wróć do NewsFox…