Ikona Find In Textarea

Find In Textarea 0.1.5 Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Internauta1024A

Adds find feature to textarea.

Ten dodatek został oznaczony jako eksperymentalny przez jego autorów