Ikona Словарь синонимовъ RU

Словарь синонимовъ RU 0.1.0.1-signed.1-signed Wymagane ponowne uruchomienie

Autor: Internauta1024A

Adds to browser Russian(RU) synonyms dictionary from package LibreOffice.

Ten dodatek został oznaczony jako eksperymentalny przez jego autorów